{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Výrazná konzultační pomoc pří získáni akreditace labarotoře dle ČSN EN ISO 15189 od ČIA

Datum: 4.3.2013

Dne 28.2.2013 byla úspěšně zakončena poradenská pomoc klinické laboratoři Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší pro získání akreditace dle normy ČSN EN ISO 15189 (systémy kvality v laboratořích) u Českého instutu pro akreditaci.