{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

 • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
 • Hradec Králové   500 02
 •  vit@vitjaromir.cz
 •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

ISO normy

Nabízím poradenství při aplikaci těchto norem a předpisů, i za účelem získávání certifikací:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managentu kvality - Požadavky.
 • ČSN EN ISO 13 485:2016 ed. 2 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů  (zdravotnické prostředky).
 • ČSN EN ISO 15189, ed. 2 - Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu
  a způsobilost.
 • ČSN EN ISO/IEC 17025 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních
  a kalibračních laboratoří.
 • ČSN EN ISO 14971:2020 - Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik
  na zdravotnické prostředky.
 • ČSN EN ISO 19011:2019 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
 • Zákony, normy, vyhlášky ČR, EU a MEDDEV pro zdravotnické prostředky. 
 • Zdravotnické prostředky - návrh a vývoj, klinické hodnocení a zkoušky, uvádění na trh, povýrobní dozor…