{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

 • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
 • Hradec Králové   500 02
 •  vit@vitjaromir.cz
 •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Soulad mezi moderním řízením,
kvalitou produktů a služeb
je nezbytným základem
Vaší úspěšnosti

Více informací

NABÍZÍM TATO ŠKOLENÍ: management rizika pro zdravotnické prostředky dle normy ČSN EN ISO 14971:2020 a dle ISO/TR 24971:2020 (pokyny pro aplikaci normy ISO 14971:2019)

NABÍZÍM TATO ŠKOLENÍ: management rizika pro zdravotnické prostředky dle normy ČSN EN ISO 14971:2020 a dle ISO/TR 24971:2020 (pokyny pro aplikaci normy ISO 14971:2019)

Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.

Pracuji téměř 30 let v systémech managementu kvality v různých

oborech a zaměření jako poradce, auditor a školitel.

Výrazně jsem během téměř 10 let formoval a vytvářel moderní model systému managementu kvality ve společnosti  ELLA-CS, s.r.o.

Nabízím spolehlivost, flexibiltu a zejména široké spektrum použitelnosti v mnoha oborech, mezi které například patří zdravotnické prostředky, systémy kvality, civilní letetcví, laboratoře, SVP, speciální obory, projekty, školení, výroby a služby různých zaměření.

Poskytuji v systémech managementu kvality také školení na klíč, vydal jsem již cca 1300 osvědčení.

Dlouhodobě se zaměřuji na oblast personalistiky, zejména na provádění personálních auditů, školení, vytváření modernich systémů a školení.

Jsem odborným expertem ve společnostech TÜV NORD CZ a TÜV NORD SK pro projektová řešení a speciální velmi náročné obory.      

Kdo jsem a proč si vybrat právě mne

Jsem poradce a kontultant, auditor, Lead Auditor Kvality, EOQ Quality Lead Auditor, Manažer kvality QM, EOQ Quality Manager. Mám dlouhou profesní historii. Své profesi se věnuji již od roku 1991 a stále na sobě odborně pracuji. Jsem odborný poradce TÜV NORD CZ a  TÜV NORD SK ve specializovaných projektech a oborech.

Moje kvalifikace a profesní způsobilost

Jsem připraven Vám profesionálně prakticky
a odborně pomoci a poradit tak, aby byly naplněny Vaše požadavky a očekávání v oblasti kvality. Nabízím, mimo jiné, školení a trénink ve vybraných oblastech systému kvality. Vydal jsem již cca 1300 osvědčení na základě školení, které jsem osobně zabezpečoval. Zabezpečuji
i integrované interní audity na "klíč", včetně dlouhodobé příravy organizací na audity certifikačních společností.     

Moje dovednosti oceňují i velcí hráči

Svoje dlouhodobé služby a praktickou pomoc jsem již poskytl a poskytuji mnoha různým firmám
i organizacím, a mohu se pochlubit spoluprací s mnoha významnými a velkými firmami nebo organizacemi.

Neváhejte mne kontaktovat

Umím vám poradit v poměrně široké paletě dovedností, a proto neváhejte a kontaktujte mě, zaručuji vám vysoce profesionální jednání a vstřícnost.

Poradce dle norem a předpisů

 • ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managentu kvality - Požadavky.
 • ČSN EN ISO 13 485:2016 ed. 2 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů  (zdravotnické prostředky).
 • ČSN EN ISO 15189, ed. 2 - Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.
 • ČSN EN ISO/IEC 17025 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních
  a kalibračních laboratoří.
 • ČSN EN ISO 14971:2020 - Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky.
 • ČSN EN ISO 19011:2019 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
 • Zákony, Nařízení, Směrnice, normy, vyhlášky z pohledu ČR a EU,
  i ve vazbě na MEDDEV pro zdravotnické prostředky. 
 • Zdravotnické prostředky - návrh a vývoj, klinické hodnocení a zkoušky, uvádění na trh, povýrobní dozor…

Auditor

 • TÜV Rheinland ČR pro ČSN EN ISO 9001.
 • ITC Zlín / CQS pro ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13 485 ed. 2 (zdravotnické prostředky).
 • Manager Kvality. EOQ Quality Manager. Lead Auditor Kvality. EOQ Quality Lead Auditor.
 • Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Poradenství v praxi

 • Systémy kvality pro organizace, zdravotní a zkušební laboratoře, ústavy, nemocnice.
 • Správné laboratorní, výrobní a skladovac praxe.
 • Školení interních auditorů a provádění interních auditů.
 • Personální poradenství, personální systémy (hodnocení), školení a personální audity.
 • Problematika zdravotnických prostředků dle ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2.
 • Zavádění systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 na letištích v ČR.
 • Speciální obory a projektové poradenství.

Spolupráce

 • TÜV NORD Czech, s.r.o. a TÜV NORD Slovakia (odborný poradce a školite).
 • PROFI-MEN, s.r.o., Jiřní 870, 50003   Hradec Králové.