{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

EllaCS 

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 EllaCS

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Aktuality

První úspěšná certifikace systému kvality dle požadavků MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích ke dni 28. 4. 2021.

Konzultační a poradenská činnost byla úspěšně  zakončena udělením certifikátu nadnárodního certifikačního orgánu dle normy EN ISO 13485, pro oblast zdravotnických prostředků (ZP) a hlavně dle MDR 2017/745 a navazujících požadavků, pro procesy distribuce, servis, přebalování,  zdravotnických prostředků, včetně  jejich přebalování a požadovaných překladů infomací od výrobců ZP. 

Školení interních auditorů Nutricia a.s. (CZ) a Nutricia, s.r.o. (SK) dle norem ČSN EN 19011:2019, ČSN EN ISO 13485:2016 a ČSN EN ISO 9001:2016 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/745 o ZP (distribuce a servis ZP).

Datum: 18.3.2021

Školení proběhlo v termínu 16.3.2021 až 18.3.2021 se zaměřením na povinnosti distributorů ZP a osob provádějících servis ZP. Již bylo vydáno přes 1300 osvědčení.

Pokračování spolupráce se společností NUTRICIA, a s. Praha za účelem získání certifikátu systému kvality v oblasti zdravotnických prostředků

Datum: 1.1.2021

Pokračování konzultační spolupráce se společností NUTRICIA ,a s. Praha, za učelem zíkání certifikátu systému kvality dle normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2, navazuje na zahájenou spolupráci v roce 2020 v oblasti distribuce zdravotnických prostřeků dle platných nařízení, předpisů a norem v ČR a v EU.

Další prohlubování spolupráce se stálými a novými zákazníky v roce 2021 a nové aktivity

Datum: 1.1.2021

Přeji všem stálým a novým zákazníků hodně optimismu, zdraví a úspěchů v roce 2021 a to zejména společnostem ARLETA IVF v Kostelci  na Orlicí, Cartechnik Trade s.r.o. ve Zlíně, COSMONDE, a.s. v Brně, Farmak Moravia v Olomouci, GCE v Chotěboři, Itest plus v Hradci Králové, KoneKtel v Pardubicích, Letiště Hradec Králové a Ostrava, LI-CA  v Hradci Králové, Medial Supplier v Turnově,   NUTRICIA a.s v Praze, OPTIA, a.s v Šumperku, OPTIMA Precise, s.r.o. v Pardubicích,  PRIMETEC s.r.o. v Žákavě - Plzeň, TÜV NORD CZ a další. 

Připravuji školení k normě  ČSN EN ISO 14971:2020 a k dokumentu ISO/TR 24971:2020 (management rizika v oblasti zdravotnických prostředků).

Školení interních auditorů laboratoře GCE v Chotěboři dle norem ČSN EN 19011:2019, ČSN EN ISO 13485:2016 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Datum: 7.12.2020

Školení interních auditorů laboratoře GCE dle norem ČSN EN 19011:2019, ČSN EN ISO 13485:2016 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 opakovaně potvrdilo vysokou úrověň udržovaného systému kvality i v malém počtu pracovníků.

Zahájení konzultačních prací v oblasti zdravotnických prostředků ve společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí

Datum: 26.11.2020

Zahájení konzultačních prací v oblasti zdravotnických prostředků, ve společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí, dnem 26.11.2020,  je o to cennější, že se jedná o velmi důležitou podporu systému kvality, dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2., v oblasti výroby v dnešní době velmi důležitého zdravotnického prostředku.

Provedení interního auditu dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 v laboratoři společnosti ARLETA, IVF, v Kostelci nad Orlicí

Datum: 16.10.2020

Kompletní provedení interního auditu vyžadovalo propojení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 s požadavky předpisů na činnsotí zabepečované v laboratoři společnosti, která je zaměřena na  reprodukční medicínu.

Provedení auditu k plánované výrobě ZP dle ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2 a dle požadavků předpisů ve společnosti FARMAK MORAVIA, Olomouc

Datum: 23.9.2020

Výsledky toho auditu podaly základní, ale i podrobnou  informaci a další doporučení pro možné zahájení výroby dalšího zdravotnického postředku ve společnosti Farmak Moravia v Olomouci, zejména s ohledem na související požadavky přepisů a norem.

Konzultace k získání certifikátu dle normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2 a navazujících požadavků předpisů a norem ve společnosti PRIMETEC s.r.o.

Datum: 20.5.2020

Plnění speciálních požadavků v oblasti zdravotnických prostředků, např. jejich disutribuce dle Nařízení parlamentu k ZP, č. 2017/745 a dalších požadavků.

Podíl na úspěšném recertifikačním auditu ve společnosti LI-CA v Hradci Králové

Datum: 29.9.2020

Konzultační činnost zakončena udělením certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016 a potvzením efektivně fungujícího systému kvality.

 

Školeni pracovníků a interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019 ve společnosti KoneKtel, a.s. Pardubice

Datum: 10.9.2020

Opakované školení interních auditorů a pracovníků v systémech kvality přináší velkou přidanou hodnotu pro další fungování firem.

Audit systému kvality na letišti Leoše Janáčka v Ostravě

Datum: 25.8.2020

Interní audit  poskytl velmi cennou zpětnou  vazbu pro vedení letiště o plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001 v oblasti civilního letetcví a v plném rozsahu o zabezpečovaných činnostech na letišti. 

Školení interních auditorů systému kvality a systému bezpečnosti na letišti Leoše Janáčka v Ostravě.

Datum: 18.8.2020

Školení interních auditorů v systémech kvality, v oblasti civilního letetcví, mají nezastupitelné místo.

Úspěšná poradenská činnost zakončená certifikačním auditem dle ČSN EN ISO 9001:2016, společnost Cartechnik Trade s.r.o., Zlín

Datum: 11.8.2020

Úspěšné zakončení poradenských aktivit v rámci implementace požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a dalšíxh požadavků.

Provedení interního auditu ve společnosti ITEST plus, s.r.o. v Hradci Králové.

Datum: 10.7.2020

Takto provedený audit je organizačně a obsahově velmi náročný a poskytuje vedení společnosti velmi silnou a účinnou zpětnou vazbu o plnění  požadavků norem ČSN EN ISO 13485:2016, ČSN EN ISO 9001:2016, VYR 32, ČSN EN ISO /ITC 17028:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019.

Úspěšné konzultace v oblasti návrhu a vývoje zdravotnického prostředku.

Datum: 2.7.2020

Poradenská činnosti výrazně přispěla k pozitivnímu výsledku produktového auditu ve společnosti COSMONDE, a.s. v Brně, tím může dojít k dalšímu rozšíření produktového portfolia. 

Školení interních auditorů s obsahem: ČSN EN ISO 13485:2016, ČSN EN ISO 9001:2016, VYR 32, ČSN EN ISO /ITC 17025:2018 a dle ČSN EN ISO 19011:2019.

Datum: 5.6.2020

Aplikace požadavků norem ČSN EN ISO 13485:2016, ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO /ITC 17025:2018 a dle ČSN EN ISO 19011:2019 a dále VYR 32, včetně požadavků norem a předpisů, klade mimořádné požadavky na interní auditory.

Poradenský podíl na úspěšném opakovaném auditu QMS, ve společnosti OPTIMA Precise, u certifikační společnosti.

Datum: 25.5.2020

Výysledek tohoto auditu potvrdil vhodnost a efektivnost  systému kvality i v podmínkách obchodu.

Úspěšný opakovaný audit QMS u recertifikační společnosti dne 6.4.2020.

Datum: 6.4.2020

Plánované a dlohodobé dílčí konzultace v přípravě na certifikační, opakované  a recertifikační audity ve společnostech mohou mít zásadní význam.

Provedení interního auditu dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016, ve společnosti KonekTel, a.s. v Pardubicích

Datum: 6.2.2020

Intenrí audit v plném rozsahu normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ve spojení se souvisejícími  požadavky předpisů a norem. 

Udržování systému kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Datum: 3.1.2020

Dlouhodobé udržování systému kvality značně přispívá ke konkurečním výhodám v obchodních činnostech.

Pokračování konzultací za účelem udržení certifikátu dle normy ČSN EN ISO 90001:2016 ve společnosti ARLETA IVF a.s. v Kostelec nad Orlicí.

Datum: 2.1.2020

Spolupráce se společností ARLETA IVF a.s. v Kostelci nad Orlicí spočívá sice v udržováním systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, ale výrazně přispívá k plnění nádherného poslání společnosti (klinika reprukční medicíny).

Podíl na programu

Datum: 28.7.2018

Vánoce a rok 2018.

Datum: 20.12.2017

Zakázka "Století".

Datum: 6.12.2017

Člen Business Leaders Forum

Datum: 16.9.2012

Školení -

Datum: 5.2.2012

PF 2012

Datum: 28.12.2011

ROK 2010

Datum: 30.12.2009