{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Uvádění zdravotnických protsředků na trh - BATIST s.r.o a BATIST a.s. Červený Kostelec

Datum: 12.6.2013

Dvoudenní školení pracovníků obou spolenčostí z problematiky uvádění zdravotnických prostředků na trh (29.5.2013 a 6.6.2013) dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012, z Directivy 93/42/EHS a z Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., Zákona č. 123/2000 Sb., managementu rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012, MEDDEV a navazujících zákonů a norem (v platných vydáních).