{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Úspěšné konzultace v oblasti návrhu a vývoje zdravotnického prostředku.

Datum: 2.7.2020

Produktový audit ve společnosti COSMONDE, a.s. v Brně, byl úspěšně zakončen ze strany oznámeného subjektu  dne 2.7.2020, v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2 (pro zdravotnické prostředky), a dle Směrnice rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dle navazujících požadavků.