{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Úspěšná příprava laboratoře k povolení diagnostické činnosti.

Datum: 9.7.2011

Dne 8.7.2011 proběhla po dlouhodobé konzultační přípravě úspěšná certifikace 3. největší biochemické a imunologické laboratoře v Praze - Omnilab, s.r.o. Praha ze strany SÚKL,Praha, jejímž výsledkem je povolení k činnosti a to naplněním požadavků zákona 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) a návazné vyhlášky č.422/2008 Sb.