{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Úspěšná konzultace v MZ Liberec a.s.

Datum: 31.5.2014

Aktivní poradenský podíl na úspěšném recertifikačním auditu dle nařízení vlády č. 336/2004Sb., MEDDEV a navazujících požadavků předpisů a norem. Audit proběhl dne 30.5.2014.