{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení ze zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a navazujících požadavcích

Datum: 14.12.2016

Školení proběhlo pro společnost BATIST, a.s. Červený Kostelec, dne 2.12.2016 na téma - Zákon č. 268/2014 Sb. o ZP a navazující vyhlášky (č. 62/2015 Sb.), požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012, Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. Směrnice rady 93/42/ES o ZP.