{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení Vigilance systém (nežádoucí příhody) pro oblast zdravotnických prostředků.

Datum: 2.11.2017

Školení bylo provedeno dne 2. 11. 2017 pro společnost GCE s.r.o. Chotěboř, v rozsahu zákona č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředích (dále jen ZP), (v platném znění) a vyhlášky č. 62/2015 Sb. k tomuto zákonu a ve vazbě na normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2, (o ZP) a ČSN EN ISO 14971:2012 (management rizika pro ZP), ve vazbě na Směrnici rady 93/42/EHS - ZP, nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o ZP a ve vazbě na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/745 (ZP), ze dne 5.4.2017 ((kapitola VII (Oddíl 1 - Sledování po uvedení na trh a Oddíl 2 - Vigilance)).