{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení ve společnosti ONIVON GROUP v Hradci Králové v oblasti zdravotnických prostředků.

Datum: 2.3.2014

Dne 25.2.2014 provedeno školení interních auditorů a požadavků na interní kontroly pro oblast zdravotnických prostředků dle norem ČSN EN ISO 13145:2012, ČSN EN ISO 19011:2012 a dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb., Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. (Směrnice rady 93/42/EHS)o zdravotnických prostředcích a navazujících požadavků. Základy managementu rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012 pro zdravotnické prostředky.