{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školeni pracovníků a interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019 ve společnosti KoneKtel, a.s. Pardubice

Datum: 10.9.2020

Školení proběhlo dne 10.9.2020 pro společnost KoneKtel, a.s. Pardubice.