{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení na Technické univerzite v Liberci

Datum: 30.11.2014

Školení proběhlo dne 26.11.2014 na téma plnění požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh dle požadavků Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a dalších požadavků předpisů a norem.