{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení k problematice zdravotnických prostředků ve společnosti MPH Medical Devices s.r.o., Přelouč

Datum: 25.7.2016

Školení proběhlo dne 19.7.2016. Předmětem školení bylo: 1.ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – Požadavky – připomenutí základních požadavků.
2. Základní požadavky na zdravotnické prostředky dle nové normy ČSN EN ISO 13485:2016.
3. Návrh nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích – text a přílohy.
4. Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 268/2014 Sb. (o ZP) č. 61/2015 Sb. a 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty.