{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů ve společnosti ELMET, spol. s r.o., Přelouč

Datum: 25.7.2014

Školení provedeno dne 16.7.2014. Základní témata:
1. ČSN EN ISO 13485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu
jakosti - Požadavky pro účely předpisů.
2. ČSN EN ISO 9001 ed. 2 - Systémy managementu kvality - Požadavky.
3. ČSN EN ISO 9000:2006 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
4. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
5. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. (Směrnice 93/42/EHS) a zákona č. 123/2004 Sb.
o zdravotnických prostředích, v aktuálních zněních.
6. ČSN EN ISO 14971:2012 – Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky. A navazující požadavky. Vydáno již 458 Osvědčení.