{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů k normě ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 pro systémy kvality v oblasti zdravotnických prostředků a dle navazujících požadavků předpisů a norem.

Datum: 13.4.2019

Školení provedeno pro společnost SAFINA, a.s. ve Vestci dne 5.4. 2019.