{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů dle nové normy EN ISO 9001:2015.

Datum: 22.10.2015

Dnes dne 22.10.2015 bylo provedeno první školení/doškolení interních auditorů dle požadavků normy EN ISO 9001:2015. Školení jsem provedl v rámci veřejného školení v rozsahu 8 hodin, celkem 12 účastníků.