{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 pro společnost Rieter CZ s.r.o. v Ústí nad Orlicí.

Datum: 25.5.2017

Školení proběhlo ve dnech 17.5. a 18.5.2017 dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu kvality - Požadavky a dle normy ČSN EN ISO 19011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu, včetně navazujících požadavků.