{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů dle normy ČSN EN ISO 19011:2012 - audity a normy ČSN EN ISO 13485:2012 - zdravotnické prostředky - systému managementu jakosti -Požadavky po účely předpisů.

Datum: 3.9.2014

Školení bylo provedeno ve společnosti BATIST a.s., Červený Kostelec ve smyslu dalších navazujících požadavků předpisů a norem - Směrnice rady 93/42/EHS, Zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředích a dalších požadavků (management rizika, klinické hodnocení, následné klinické sledování atd. Celkem vydáno 467 Osvědčení.