{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů dle normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 pro systémy kvality v oblasti zdravotnických prostředků a dle ČSN EN ISO 19011:2019 (auditování systémů managementu) ve společnostech FARMAK, FARMAK MORAVIA a UNIVIT v Olomouci.

Datum: 6.12.2019

Školení proběhlo dne 30.9.2019 a na školení navazovalo školení k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích - systém vigilance system, povinnosti výrobců, distributorů, dodavatelů.