{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů dle norem ČSN EN ISO 19011:2012 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Datum: 8.4.2018

Školení proběhlo dne 5. 4. 2018 pro GCE v Chotěboři, zejména s ohledem na provádění interních auditů dle ČSN EN ISO 19011:2012 a dle nové ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří - změny oproti normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (jiná struktura normy, terminologie, ochrana dat dle předpisů, procesní přístupy, management rizika, laboratorní systémy managementu informací) a s ohledem na procesy, SWOT analýzu a management rizika.