{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení auditorů TUV Rheinland

Datum: 4.4.2015

Školení bylo provedeno dne 26.3.2015 pro auditory TUV Rheinland Praha a to v rámci ExEx 2015 na téma revize normy ISO 9001:2015 s ohledem na témata - kontext organizace a management rizik.