{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení auditorů - Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín

Datum: 17.4.2010

Školení ve dnech - 14. až 16. dubna 2010. Témata - norma ČSN EN ISO 13 485, Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 245/2009 Sb. a související zákony, vyhlášky, normy a nařízení.