{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Provedení školení z problematiky managementu rizika pro Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze

Datum: 16.1.2016

Školení proběhlo dne 14.1.2016 a bylo zaměřeno na problematiku zdravotnických prostředků z pohledu managementu rizika dle normy ČSN EN ISO 14971:2012 a navazujících požadavků (MEDDEV, zákon k ZP č. 268/2014 Sb., Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., Směrnice rady 93/42/EHS atd.).