{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Provedení interního auditu ve společnosti ITEST plus, s.r.o. v Hradci Králové.

Datum: 14.12.2016

Interní audit proběhl ve dnech - 12.10. a 14.10.2016, byl zaměřen na plnění požadavků - Zákona č. 268/2014 Sb. o ZP a navazujících vyhlášek, norem - ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN
ISO 13485:2012. ČSN EN ISO/IEC 17025:2005,
vyhlášky 411/2004 Sb. o SVP, Nařízení vlády
č. 56/2015 Sb. Směrnice rady 98/79/ES o IVD (ZP).