{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Provedení interního auditu na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Datum: 13.10.2016

Interní audit proběhl dne 4.10.2016 v plném rozsahu normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve vazbě na navazující požadavky přepisů a norem.