{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Příprava klinické laboratoře k akreditaci dle ČSN EN ISO 15189

Datum: 7.8.2012

V červenci 2012 byla zahájena příprava klinické laboratoře Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší 110,k akreditaci dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189.