{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Přednáška pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze

Datum: 15.8.2014

Celodenní přednáška pro ÚNMZ v Praze byla provedena dne 13.8.2014 k problematice zdravotnických prostředků dle ČSN EN ISO 14971:2012 - management rizika a dle ČSN EN ISO 13485:2012 - systémy managementu v oblasti zdravotnických prostředků.