{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Poradenská činnost zakončená úspěšným opakovaným auditem společnosti CQS/EZÚ Praha v MZ Liberec

Datum: 12.10.2013

Úspěšný audit proběhl v MZ Liberec a.s. dne 10.10.2013 a to ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a 13485 (zdravotnické prostředky), požadavků Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a dle dalších navazujících požadavků předpisů a norem.