{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Evropský sociální fond v ČR

Datum: 14.1.2011

Aktivní lektorské zabezpečení projektu "Zvyšování odborné kvalifikace, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců. Témata ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001, TQM. Rozsah 3 - 4 měsíce.