{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Opakované školení intenrích auditorů systému kvality pro POLYMED medical CZ, a.s. Hradec Králové.

Datum: 15.5.2013

Dne 15.5.2013 zajištěno opakované školení interních auditorů systému kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001 a navazujích požadavků předpisu a norem ve společnosti POLYMED medical a.s.Hradec Králové. Počet proškolených interních auditorů systémů kvality již 343.