{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

MZ Liberec - školení a interní audit systému managementu kvality.

Datum: 30.5.2013

Školení pracovníků MZ Liberec z problematiky požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012, z Nařízení vlády č. 336/2004 Sb.,Zákona č. 123/2000 Sb., managementu rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012, MEDDEV a navazujících zákonů a norem (v platných vydáních)ve dnech 17. a 18. dubna 2013 a provedení navazujícího interního auditu v návaznosti na školení ve dnech 16. a 17. května 2013 s vypracováním zprávy z auditu.