{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Dne 19.5.2015 školení na téma pro MPH Medical Devices s.r.o., Přelouč

Datum: 19.5.2015

Témata školení - 1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. 3. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o zdravotnických prostředcích. 4. Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 268/2014 Sb. (o ZP) č. 61/2015 Sb. a 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty.