{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Další školení interních auditorů systému kvality.

Datum: 18.3.2012

Jednalo se o školení interních auditorů společnosti Medicem, Praha. Školení proběhlo dne 14.3.2012 z norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a navazujících požadavků. K tomuto datu bylo proškoleno již 285 interních auditorů QMS.