PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001 (obecné systémy kvality),
  v platných zněních,
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky), v platných zněních,
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 13485:2016,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
  v platných zněních,
 5. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky), 
 6. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky),
 7. nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě,  
 8. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 9. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 10. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 11. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 12. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO 17025,
 13. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a ITC Zlín/CQS. Manager a Lead Auditor Kvality, Manažer kvality, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., ISO 13485/ISO 9001. Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Aktuality

Podíl na programu

Ve spolupráci se společnosti PROFI-MEN, s.r.o. Aktivní podíl na vytvoření 2 analýz k bezpečnosti MěÚ Terezín (obecná bezpečnost a z pohledu IT) v rozmezí: 05-06/2018.

Školení interních auditorů dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a navazujících požadavků. Celkově již vydáno 1051 Osvědčení.

Školení proběhlo dne 25.7.2018 pro společnosti:
a) FARMAK, Moravia, s.r.o.,
b) FARMAK, a.s.,
c) Univit, s.r.o.
v Olomouci.

Moje "dítě" v oblasti kvality pro oblast zdravotnických prostředků.

www.ellacs.eu

Druhá akce století proběhla ve dnech 18.6.2018 až 29.6.2018.

Šlo o analýzu řízení velkých projektů v nadnárodní společnosti mimo území ČR. Tato etapa byla ukončena dne 27. 7. 2018, od září 2018 bude pokračovat další etapa.

Školení k normě ČSN EN ISO 9001:2016, dne 14. 6. 2018.

Školení proběhlo dne 14.6.2018 pro společnost DEPRAG CZ, a.s., Lázně Bělohrad:
a) pro vedení společnosti,
b) pro zaměstnance a interní auditory.

Archiv aktualit (199) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech