PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001(obecné systémy kvality),
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky),
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
 5. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky),
 6. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky),
 7. nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě,  
 8. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 9. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 10. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 11. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 12. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189,
 13. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a CQS/EZÚ Praha. Manager a Lead Auditor Kvality, Manažer kvality, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., ISO 13485/ISO 9001. Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Aktuality

Provedení interního auditu na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Interní audit proběhl dne 4.10.2016 v plném rozsahu normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve vazbě na navazující požadavky přepisů a norem.

Školení k problematice řízení zakázek v návaznosti na požadavky předpisů a norem.

Školení proběhlo dne 15.9.2016 pro společnost KoneKtel, a.s. Pardubice.

Školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016.

Školení proběhlo dne 13.9.2016 pro společnost KoneKtel, a.s. Pardubice.

Školení k problematice řízení projektů.

Školení proběhlo dne 29.8.2016 pro společnost KoneKtel, a.s. Pardubice.

Školení interních auditorů dle požadavku normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2012.

Školení proběhlo dne 16.8.2016 pro společnost KonekTel, a.s. Pardubice.

Archiv aktualit (143) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech