PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001 (obecné systémy kvality),
  v platných zněních,
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky), v platných zněních,
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 13485:2016,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
  v platných zněních,
 5. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky), 
 6. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky),
 7. nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě,  
 8. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 9. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 10. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 11. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 12. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO 17025,
 13. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a ITC Zlín/CQS. Manager a Lead Auditor Kvality, Manažer kvality, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., ISO 13485/ISO 9001. Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Aktuality

K 2.11. 2017 proškoleno cca 990 účastníků školení.

Blížím se k číslu 1000 proškolených účastníků na všech formách školení.

Školení Vigilance systém (nežádoucí příhody) pro oblast zdravotnických prostředků.

Školení bylo provedeno dne 2. 11. 2017 pro společnost GCE s.r.o. Chotěboř, v rozsahu zákona č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředích (dále jen ZP), (v platném znění) a vyhlášky č. 62/2015 Sb. k tomuto zákonu a ve vazbě na normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2, (o ZP) a ČSN EN ISO 14971:2012 (management rizika pro ZP), ve vazbě na Směrnici rady 93/42/EHS - ZP, nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o ZP a ve vazbě na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/745 (ZP), ze dne 5.4.2017 ((kapitola VII (Oddíl 1 - Sledování po uvedení na trh a Oddíl 2 - Vigilance)).

Školení managementu rizika dle požadavků nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy kvality).

Školení bylo provedeno pro společnosti FARMAK MORAVIA, a.s., FARMAK, a.s. a UNIVIT s.r.o. v Olomouci dne 30. 10. 2017

Školení nové normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 - zdravotnické prostředky.

Školení bylo provedeno pro společnosti FARMAK MORAVIA, a.s., FARMAK, a.s. a UNIVIT s.r.o. v Olomouci dne 30. 10. 2017

V pořadí již 4. úspěšný certifikační audit systému managementu kvality dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Poradenské aktivity zakončené auditem společnosti TÜV Rheinland u společnosti Letiště Ostrava, a.s., Mošnov, ve dnech 10.10 až 11.10.2017.

Archiv aktualit (175) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech