PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001(obecné systémy kvality),
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky),
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
 5. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 6. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 7. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 8. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 9. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189,
 10. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a CQS/EZÚ Praha. Manažer a auditor kvality.

Aktuality

Školení nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Školení bylo provedeno dne 14.6.2016 pro společnost CONEL-AUTOMATION, Ústí nad Orlicí.

Školení k problematice normy ISO/IEC 17025

Účast na školení k normě ČSN EN ISO/IEC 17025 - požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří dne 17.5.2016.

Environmentální legisaltiva

Absolvování školeni ke změnám v environmentální legislativě u ČSJ Praha, dne 16.5.2016.

Školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016.

Školení proběhlo dne 3.5.2016 ve společnosti ALUCON, s.r.o., Lázně Bělohrad-Dolní Nová Ves. K nové normě proškoleno již 114 účastníků.

Školení ze základních požadavků nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.

Školení ze základních požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 pro manažery společnosti proběhlo 14.4.2016. Celkem již z nové normy proškoleno 104 účastníků. Celkem bylo přes 710 účastníku proškoleno dle norem ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971 a dalších navazujících požadavků předpisů a norem.

Archiv aktualit (135) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech