PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001 (obecné systémy kvality),
  v platných zněních,
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky), v platných zněních,
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 13485:2016,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
  v platných zněních,
 5. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky), 
 6. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky),
 7. nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě,  
 8. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 9. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 10. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 11. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 12. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO 17025,
 13. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a ITC Zlín/CQS. Manager a Lead Auditor Kvality, Manažer kvality, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., ISO 13485/ISO 9001. Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Aktuality

Dnes proškolen již 1000 účastník v mých aktivitách.

1000 účastník byl dnes vylosován z účastníků školení interních auditorů v MZ Liberec tak, že počet účastníků na tomto školení samozřejmě překročil počet 1000.

Školení interních auditorů dle nové normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2

Školení proběhlo dne 16. 4. 2018 pro společnost MZ Liberec, a.s., dle norem ČSN EN ISO 13485:2016 a ed. 2, ČSN EN ISO 19011, v návaznosti na Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředků a další požadavky.

Školeni k problematice metrologie.

Dne 11. 1. 2018 zabezpečeno Školení pro společnost ITEST plus, s.r.o. v Hradci Králové k problematice zabezpečení metrologických činností dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii (a navazujících vyhlášek) a v návaznosti na normy ČSN EN ISO 13485:2016 ed.2, SVP, ČSN EN ISO /IEC.

Vánoce a rok 2018.

Šťastné a klidné Vánoce, zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2018 přeje Jaromír Vít.

Zakázka "Století".

Dnes byla zahájena zakázka "století".

Archiv aktualit (181) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech