PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001 (obecné systémy kvality),
  v platných zněních,
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky), v platných zněních,
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 13485:2016,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
  v platných zněních,
 5. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky), 
 6. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky),
 7. nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě,  
 8. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 9. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 10. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 11. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 12. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO 17025,
 13. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a ITC Zlín/CQS. Manager a Lead Auditor Kvality, Manažer kvality, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., ISO 13485/ISO 9001. Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Aktuality

Školení interních auditorů QMS dle nové normy ČSN EN ISO 13485:2016 pro oblast zdravotnických prostředků.

Školení proběhlo pro společnost MPH Medical Devices s.r.o. v Přelouči ve dnech 5. 4. 2017 a 26. 4. 2017.

První certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Dnes 19. 4. 2017 proběhl úspěšně 1. certifikační audit dle požadavků nové normy ČSN EN ISO 9001:2016, jako výsledek cca 6 měsíční poradenské činnosti ve společnosti KoneKtel Pardubice, a.s.

Školení nové normy ČSN EN ISO 13485:2016 - zdravotnické prostředky.

Školeni bylo provedeno dne 13. 4. 2017 pro společnost GAMA GROUP a.s., závod Jimramov.

Školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 - zdravotnické prostředky.

Školeni bylo provedeno dne 5. 4. 2017 pro společnost MPH Medical Devices s.r.o. v Přelouči.

Školení nové normy ČSN EN ISO 13485:2016 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů a školení interních auditorů po oblast zdravotnických prostředků.

Školení proběhlo v termínu od 28.3. do 29.3.2017 pro společnosti BATIST Medical a.s. a MERTLIN s.r.o. v Červeném Kostelci.

Archiv aktualit (161) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech