PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001 (obecné systémy kvality),
  v platných zněních,
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky), v platných zněních,
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 13485:2016,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
  v platných zněních,
 5. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky), 
 6. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky),
 7. nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě,  
 8. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 9. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 10. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 11. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 12. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO 17025,
 13. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a ITC Zlín/CQS. Manager a Lead Auditor Kvality, Manažer kvality, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., ISO 13485/ISO 9001. Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Aktuality

Úspěšný certifikační audit dle ČSN EN ISO 13485:2016.

Dne 18.12.2018 proběhl úspěšný certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prostředky) na základě konzultační činnosti ve společnosti FARMAK MORAVIA, Olomouc.

Úspěšný audit dokumentace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Dne 3.12.2018 byl ukončen audit dokumentace ČIA dle normy ČSN EN ISO/IES 17025:2018 na základě konzultační činnosti ve společnosti QCE, Chotěboř.

Úspěšný certifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Dne 16.11.2018 proběhl úspěšný certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 na základě konzultační činnosti ve společnosti ARLETA IVF, s.r.o v Kostelci nad Orlicí.

Úspěšný certifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Dne 7.11.2018 proběhl úspěšný certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 na základě konzultační činnosti ve společnosti Conel Automation s.r.o. v Hradci Králové.

Školení interních auditorů k normě ČSN EN ISO 13485:2016 - pro oblast zdravotnických prostředků dle normy ČSN EN ISO 19011:2012 (auditování)..

Bylo vystaveno již 1071 osvědčení. Školení bylo provedeno dne 31. 10. 2018 pro pracovníky firem: FARMAK MORAVIA a.s., FARMAK a.s. a UNIVIT, s.r.o. v Olomouci.

Archiv aktualit (215) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech