PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Úvod

Již téměř 22 let poradenských zkušeností v systémech kvality  v organizacích různých oborů se zaměřením na pomoc při:

 1. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001 (obecné systémy kvality),
  v platných zněních,
 2. získávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky), v platných zněních,
 3. školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 13485:2016,
 4. školení pracovníků ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
  ISO 13485 a navazujících požadavků zákonů, norem, směrnic a předpisů,
  v platných zněních,
 5. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky), 
 6. nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky),
 7. nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě,  
 8. školení k novému zákonu o zdavotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně navazujících vyhlášek (např. č. 62/2015 Sb.), 
 9. při zvládání požadavků na uvádění zdravotnických prostředků na trh ve smyslu nového Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS (o zdravotnických prostředích), včetně navazujících požadavků norem a předpisů v ČR a EU (klinické hodnocení a zkoušky, MEDDEV a další),
 10. návrhu a vývoji zdravotnických prostředků,
 11. školení z managementu rizika pro produkty a procesy dle ČSN EN ISO 14971,
 12. vytváření systémů kvality v laboratořích dle ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO 17025,
 13. vytváření personálních systémů a provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Auditor u společností TÜV Internacionál, s.r.o. Praha a ITC Zlín/CQS. Manager a Lead Auditor Kvality, Manažer kvality, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., ISO 13485/ISO 9001. Odborný posuzovatel ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Aktuality

Pokračování konzultací - letiště

Dne 11. 4. 2019 pokračování ve spolupráci s Jihočeským letištěm v Českých Budějovicích, naplňování požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita) v oblasti civilního letectví.

Školení interních auditorů dle norem ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 pro systémy kvality v oblasti zdravotnických prostředků. ČSN EN ISO 9001:2016 (systém kvality) a dle normy ČSN EN ISO 19011:2019 (audity v systémech kvality).

Školení provedeno pro GCE, s.r.o. v Chotěboři ve dnech 8.10 až 11. 4. 2019, Celkem již vyškoleno cca 1135 účastníků.

Školení interních auditorů k normě ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 pro systémy kvality v oblasti zdravotnických prostředků a dle navazujících požadavků předpisů a norem.

Školení provedeno pro společnost SAFINA, a.s. ve Vestci dne 5.4. 2019.

Požadavky na servis zdravotnických prostředků dle zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. a navazujících požadavků předpisů a norem.

Školení bylo provedeno pro HOSPIMED, spol. s r.o, Praha, ve dnech 26. 3. 2019 a 2. 4. 2019.

Školení interních auditorů dle nové normy ČSN EN ISO 19011:2019 (pro auditování), dle normy ČSN EN ISO 9001 (systémy kvality) a navazujících požadavků.

Školení pro společnost Advantech B+B SmartWorx s.r.o. Ústí nad Orlicí. Na školení dne 12.3.2019 přítomno již přes 1090 účastníků.

Archiv aktualit (224) »
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech