{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

EllaCS 

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 EllaCS

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Ochrana osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mě kontaktujete prostřednictvím těchto webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o vás. Těmito údaji mohou být zejména:

  • vaše jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • IP adresa

Na mých webových stránkách vás nesleduji, takže se ke mně dostanou jenom ty  osobní údaje, které zde výslovně vyplníte.

Účel zpracování

Údaje, které mě poskytujete, používám k tomu, abych vás kontaktoval zpět a poskytl vám informace, o které jste mě požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat pouze já. Vaše osobní údaje mohu, za výše uvedenými účely, předat mým subdodavatelům, aby pro mě provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány výhradně:

Zpracovatelům, kteří mně poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou mými obchodními partnery; a jsou v režimu zpracovatele údajů vázaných příslušnou dohodou v souladu s GDPR.

Externím partnerům v oblasti účetnictví a auditu.

Některé údaje, převážně technického charakteru, mohou být zpracovány nástroji třetí strany jako jsou měření Google Analytics.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou vám budu poskytovat své služby, či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.