{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Účast na školení k nové normě ISO 5001 dne 17.10.2018.

Datum: 4.11.2018

Školení probíhalo na pobočce České společnosti pro jakost v Pardubicích. Jednalo se o ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií.