{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Třídenní školení na téma Management rizika v oblasti zdravotnických prostředků.

Datum: 7.8.2015

Školení bylo zajištěno ve dnech 4.8 až 6.8. 2015 pro společnost McBride - Brno dle požadavků norem ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 14971, dále dle požadavků Směrnice rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředích a navazujících požadavků přepisů a norem.