{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školeni pro CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Datum: 6.12.2014

Školení proběhlo pro zákazníky této společnosti dne 4.12.2014 na téma "Základní souvislosti s uváděním ZP na trh" s ohledem na Zákon č. 123/2000 Sb., na Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a Směrnici rady 93/42/EHS o ZP, a dle souvisejících MEDDEV (klinické hodnocení a klinické sledování), a s ohledem na management rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012.