{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení na téma „Management rizika pro zdravotnické prostředky

Datum: 1.12.2013

Školení provedeno dne 28.11.2013 ve společnosti MEDICEM Technology, s.r.o., Karlovarská 20,
Kamenné Žehrovice na téma „Management rizika pro ZP“ dle požadavků:
1. Normy EN ISO 14971:2012.
2. Normy pro zdravotnické prostředky - dle EN ISO 13485:2012.
3. Na klinické hodnocení dle MEDDEV a navazujících požadavků s důrazem na:
analýzu rizika, hodnocení rizika, kontrolu rizika, hodnocení a přijatelnosti rizika, plánování
a zprávy o řízení rizika, výrobní a povýrobní informace (Klinické hodnocení, Vigilance system, Follouw-up a PMS, zpětná vazba).