{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení k problematice zdravotnických prostředků ve společnosti McBride Brno

Datum: 18.6.2014

Školení provedeno dne 12.6.2014 dle požadavků:
1. Normy pro zdravotnické prostředky - dle EN ISO 13485:2012.
2. Zákona č. 123/2000 Sb. o ZP, Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS o ZP.
3. Normy EN ISO 14971:2012 - management rizika pro ZP.
4. Na klinické hodnocení dle MEDDEV a navazujících požadavků s důrazem na:
analýzu rizika, hodnocení rizika, kontrolu rizika, hodnocení a přijatelnosti rizika, plánování a zprávy o řízení rizika, výrobní a povýrobní informace (Klinické hodnocení, Vigilance system, Follouw-up a PMS, zpětná vazba).