{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení k problematice řízení návrhu a vývoje před a po uvedení zdravotnických prostředků na trh - MZ Liberec

Datum: 5.7.2014

Školení bylo uskutečněno dne 25.6.2014 ve smyslu požadavků:
1. Na návrh a vývoj dle kapitoly č. 7.3 normy pro zdravotnické prostředky - ČSN EN ISO 13485:2012 a navazujících požadavků norem (testování, validace atd.).
2. Zákona č. 123/2000 Sb. o ZP, Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS o ZP a navazujících požadavků.
3. Normy ČSN EN ISO 14971:2012 - Management rizika pro ZP - detailní výklad a příklady (analýza rizika, hodnocení rizika, kontrola rizika, hodnocení a přijatelnosti rizika, plánování a zprávy o řízení rizika...)
4. Na klinické hodnocení dle MEDDEV a navazujících požadavků - s důrazem na:
výrobní a povýrobní informace (Klinické hodnocení, Vigilance system, Follow-up a PMS, zpětná vazba).