{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení k problematice managementu rizika dle ČSN EN ISO 14 971.

Datum: 19.3.2018

Školení bylo provedeno pro Medical Technologies CZ a.s.,Benešov u Prahy, dle požadavků normy ČSN EN ISO 14971:2012-Zdravotnické prostředky-Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky, ve vazbě na ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality- Požadavky pro účely předpisů a na další požadavky předpisů a norem (Směrnice 93/42/EHS (Nařízení vlády č. 54/2015 Sb.) a zákona č. 268/2014 Sb.
o zdravotnických prostředích, v aktuálních zněních.