{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů společnosti ZVU Servis a.s. ve dnech 13.5. a 14.5.2015 ve spolupráci s TUV Rheinland, s.r.o.

Datum: 19.5.2015

Již vydáno 523 Osvědčení. Téma školení - 1. ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
3 . Navazující normy a další zákony. 5. Příprava, průběh a vyhodnocení zkušebního interního auditu.