{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů QMS ve společnosti OMEGA ALTERMED a.s., Brno, zdravotnické prostředky .

Datum: 16.12.2012

Školení interních auditorů proběhlo ve dnech 22.11-23.11.2012 ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001,ed.2, ČSN EN ISO 13485:2012, ČSN EN ISO 19011:2012, Nařízení vlád a Directiv k ZP, MDD, zákonů a norem. Proškoleno celkem cca 327 internich auditorů.