{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Školení interních auditorů - norma ČSN EN ISO 13485:2003

Datum: 27.4.2011

Proběhlo, ve spolupráci se společnosti ÁMOS - Chrudim, ve dnech 26.4.- 27.4.2011. Zaměřeno bylo též na aktuální legislativní požadavky v oblasti zdravotnických prostředků.