{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Provedení interního auditu dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016, ve společnosti KonekTel, a.s. v Pardubicích

Datum: 6.2.2020

Třídenní interní audit byl proveden ve společnosti KonekTel, a.s. v Pardubicích. Audit byl ukončen ke dni 6.2.2020.