{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Připravená první laboratoř podle požadavků normy ČSN EN ISO 15189, ed. 2:2013 Zdravotnické laboratoře-Požadavky na kvalitu

Datum: 9.5.2015

30.4.2015 úspěšná akreditace této laboratoře (ČIA) Nemocnice Na Pleši s.r.o. č. p. 110, 262 02 Nová Ves pod Pleší Biochemická laboratoř.