{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Pokračování konzultací - letiště

Datum: 13.4.2019

Dne 11. 4. 2019 pokračování ve spolupráci s Jihočeským letištěm v Českých Budějovicích, naplňování požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita) v oblasti civilního letectví.