{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Opakovaný audit QMS ve FN v Motole - Praha, ÚKBP.

Datum: 1.2.2010

Úšpěšný opakovaný audit ve dnech 28. až 29. ledna 2010 v Ústavu klinické biochemie a patabiochemie 2. lékařská fakulta UK a FN Motol. Konzultace byla zaměřena na revizi QMS dle požadavků revidované normy ČSN EN ISO 9001:2009.